تصویب قوانین ضد بشری از طرف مجلس شورای اسلامی محکوم است

محمد زمانی

177همه ما شاهد اسید پاشی در ماهای اخیر در ایران بودیم،‌ که از سوی تندروها زیر چتر حکومتی بر اساس قوانین موجود ،‌به عنوان امربه معروف و نهی از منکر عملی شد و بار دیگر چهره واقعی اسلامیست ها را به نمایش گذاشت .هر چند که این واقعه مهم ،‌با واکنش عمومی مردم و جامعه جهانی روبرو گشت،‌اما تا اکنون هیچ نهادی ; مسئولیت این عمل غیر انسانی را نپذیرفت و هیچ فردی دستگیر نگردید . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات