بغض فروخورده!

شهباز نخعی

شهباز نخعی22این هفته مرگ یک خواننده جوان موسیقی پاپ و حضور گسترده و کم سابقه جوانان در تشییع پیکر او بسیاری را شگفت زده کرد. من نیز در شمار این «بسیاری» بودم زیرا با آن که مسایل مربوط به ایران و به ویژه جوانان را به صورت پیگیر دنبال می کنم، از دامنه و گستردگی این حرکت دچار شگفتی شدم. به خواندن ادامه دهید