گفتگوی منصور اسانلو،عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص گذر از حکومت اسلامی با حمایت از جنبش ها

گفتگوی منصور اسانلو ،عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص روند اتحادها و جنبش سازی در برنامه میراث ایران از تلویزیون ایران اریایی ….مجری برنامه افشین عبدالهی………..در این برنامه به روند هماهنگی در عمل برای گذر از حکومت اسلامی اشاره شده است و همچنین دلیل ماندگاری حکومت و اسیب شناسی مبارزات مردم ایران و اپوزیسیون .
به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو