مجمع عمومی سازمان ملل: الحاق کریمه به روسیه غیرقانونی است

سازمان الملل 22مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه، هفتم فروردین، با تصویب قطعنامه‌ای بر یکپارچگی سرزمینی اوکراین تاکید و اعلام کرد که رفرنداوم برگزار شده برای الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه غیرقانونی است. به خواندن ادامه دهید