حمله به زنان درویش در مقابل دادستانی تهران

خبرهای رسیده حاکی از شدت عمل نیروهای امنیتی در سرکوب دراویش گنابادی معترض به بی عدالتی های قوه قضاییه در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی است. به خواندن ادامه دهید