سال فرهنگ «آقا» و جنگ با فرهنگ و تاریخ مردمان

شکوه ميرزادگی

امسال، رهبر حکومت اسلامی، پس از ابراز نگرانی از وضعیت بد «فرهنگ» در مجلس خبرگان، و تأکید مکرر بر این که «اساس باید بر حفظ و گسترش فرهنگ اسلامی و انقلابی» باشد، سال نوی ايرانی را سال «اقتصاد و فرهنگ» نامیده و، هم از آغاز سال نو، در قالب «سامان دادن به وضعيت فرهنگ»، با بستن درهای اماکن تاریخی قبل از اسلام ایران، به روی مسافران نوروزی، در لحظه سال تحویل، جنگ تازه ای را با تاريخ و هويت ايرانيان آغاز کرده است. به خواندن ادامه دهید