بیانیه مشترک گروه های سیاسی بمناسبت هشتم مارس ؛ روزجهانی زن

بزرگداشت روز جهانی زن، با همبستگی و همکاری گروه های سیاسی برونمرز

فراخوان مشترک احزاب, سازمانها, نهادها و تشکل های سیاسی و حقوق بشری به مناسبت ٨ مارس, روز جهانی زن: به خواندن ادامه دهید