نسل امروز از حرفهای تکراری خسته است

محمد زمانی
mmzنسل امروز از حرفهای تکراری خسته است به قول ستارخان دشمنان ما تنها زمانی می توانند بر ما پیروز شوند که خود ما دشمن همدیگر شویم. «ساموئل» سخن پر معنایی گفته است اری برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود قدرت و جرات لازم است. هر ماهی مرده ایی میتواند همسو با جریان اب حرکت نماید. براستی شرف و تعهد اخلاقی برای یک جامعه که بخواهد به رشد و ازادی برسد واجب است. بعضی مواقع از این همه رسانه و اپوزیسیون موازی در برابر اپوزیسیون واقعی و مردمی انسان را شگفت زده می نماید. که چگونه عده ایی از پول خون مردم ایران برای خود بهره برداری می نمایند.

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات