بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر;تجاوز جمهوری اسلامی در منطقه محکوم است

زندان رجایی شهربدون تردید دموکراسی سکولار و مخالفت جدی با هر نوع بنیاد گرایی ، اعم از شیعه یا سنی راه حل ملت های خاورمیانه و خواسته ای به حق است ، که از طریق مبارزات دموکراتیک به دست می آید. اما شوربختانه رژیم حاکم بر ایران راه حل خودش ، که همانا عبور از بحرانهای خودساخته داخلی است را در جنگ امروزی و تجاوز در منطقه یافته است . به خواندن ادامه دهید