بیانیه مشترک زندانیان سیاسی رجایی شهردر خصوص 8 مارس (17 اسفند) روز جهانی زن

زندان رجایی شهر«ماشین اعدام نیز چاره ساز رژیم نیست!!
رژیم این روزها با وحشی گری هر چه تمام تر ماشین اعدام را به کار انداخته و فقط طی سه روز گذشته بیش از 60 نفر را اعدام کرده است که شش نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت بودند. دادرسی غیر عادلانه ، شکنجه در حین بازجویی و صدور احکام در دادگاههای غیر علنی و غیر منصفانه و به ویژه نحوه اعزام زندانيان برای سلول های انفرادی پیش از اعدام و حلق آویز کردن زندانیان در نیمه هاى شب، از وحشیانه ترین و ضد انسانی ترین رفتارهای این حكومت ارتجاعی است. به خواندن ادامه دهید