حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران از زندان: تهدید به سرکوب/تهدید به تبعید

005در آخرین ملاقات سال93 از طریق بچه ها شنیدم، اطلاعاتی ها پیام فرستاده اند که احتمال تبعید پدرتان وجود دارد. این مساله را در پاسخ به فرزندم حسین داده بودند که از آنها خواسته بودباملاقات حضوری آخرسال موافقت کنند.در واقع عیدانه ی اطلاعات روحانی به خانواده من بود…! به خواندن ادامه دهید