کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی، در مورد وضعیت حشمت اله طبرزدی اقدام خواهد کرد

کمیته حقوق بشر جبهه‌ دموکراتیک ایران

در پاسخ به ۳ دادخواست (پتیشن) آزادی مهندس حشمت اله طبرزدی ، با هزاران امضا که صدها تن‌ از آنان از شخصیت‌های شناخته شده حقوق بشری، مدنی، فرهنگی‌، سیاسی، دانشگاهی و هنری ایرانی‌ و غیره بوده اند، نماینده کمیساریای عالی‌ حقوق بشر در پاسخنامه خود اعلام کرد: «مطمئن باشید که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در حال رصد کردن وضعیت مهندس طبرزدی بوده و اقدامات لازم برای اعلام نگرانی خود به دولتمردان ایران در این زمینه را مبذول خواهد داشت.» به خواندن ادامه دهید