اعتراض به حکومت اسلامی در ایران به حمایت از زندانیان سیاسی در هامبورگ


این اکسیون در سال 2011 در حمایت از زندانیان سیاسی از تمام طیف های سیاسی و حقوق بشری برگزار شد.از چپ تا راست و از مشروطه خواه تا جمهوری خواه و همچنین فعالین حقوق بشر .امروز روز اتحاد بر علیه این حکومت است . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو