گفتگوی محمد زمانی فعال سیاسی و روزنامه نگار با رادیو فرهنگ(سعید اوحدی)

محمد زمانى روزنامه نگار همراه با راديو فرهنگ
با درودهاى پاكدلانه و مهر بسيار ، از راديو فرهنگ گفتگويى داشتم با آقاى محمد زمانى روزنامه نگار و كنشگر سياسى در پيوند با بيانه مهندس طبرزدى براى همبستگى ملى ، و آگاهى از شرايط ارژنگ داودى و همچنين ديدگاه جبهه دمكراتيك ايران براى گذار از جمهورى اسلامى و جايگزينى حاكميت سكولار دمكرات و پرسشهاى ديگرى كه در درازاى گفتگو به ميان آمد ، توجه دوستان را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم: به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو