نسخه روحانی آسپیرین است

شاهین فاطمی

عکس شاهین فاطمیدرهفته ای که گذشت سرانجام دولت روحانی مانیفست اقتصادی خود را تحت عنوان ” بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی” صادر کرد. درآن بخش از این سند که به توضیح و تشریح اشتباهات و تخلف های دوران هشت ساله دولت پیشین مربوط می شود نکته تازه ای جز تکرارهمان که بارها دراین ستون ومقالات ونوشته های مشابه خوانده اید نخواهید یافت. به خواندن ادامه دهید