«دعوای شیعه و سنی» حربه حکومت‌های مذهبی، افراطیون منطقه و قدرت‌های جهانی

الهه بقراط

بقراطیکی از همکارانم، مردی جاافتاده، نویسنده‌ای تحصیل‌کرده‌ی زبان و ادبیات آلمانی و رشته تاریخ و خواننده همیشگی روزنامه معتبر «فرانکفورتر آلگماینه»، بریده‌ای از این روزنامه را در برابرم می‌گذارد و می‌پرسد: «نظرت چیست؟ ما مردم عادی از آن سوی دنیا چیز زیادی نمی‌دانیم. هر چه هست همین است که رسانه‌ها می‌گویند و می‌نویسند. وقتی من چنین مطلبی را می‌خوانم چه باید فکر کنم؟ باور کنم؟ درست است؟» به خواندن ادامه دهید