سوسیالیسم یک ضرورت تاریخی نیست ، سوسیال دموکراتها تاریخ را دریابند

عباس خرسندی

عباس خرسندی 22بیش از سه دهه است که چپ ایران همواره از مافوق چپ به ماورای راست درغلطیده و در کمترزمانی توانست با واقعیتهای موجود در کشور آنگونه که لازم است بر خوردی واقعی نماید. نگاه چپ اگر از روی حاکمیت دینی بر داشته نشود، به رفرمیسم و حفط شرایط موجود میاندیشد و اگر از سد آن عبور کند، به بن بست و انقلاب سوسیالیستی و تضاد با امپریالیسم میاندیشد. به خواندن ادامه دهید

من از خود آغاز کرده ام!

مسعود نقره کار

مسعود نقره کارمتن سخنرانی بمناسبت یکصدمین سالگرد تولد دکتر شاپور بختیار

خانم ها، آقایان

صدمین زادروز روشنفکر سیاسی و سیاستمدار شجاع و ژرفانگر شاپوربختیار را شادباش می گویم، به همه‌ی شما عزیزان درود می فرستم، سپاس گزارِ برگزار کننده گان این گرامیداشت هستم، و درود و سلامی گرم برای سخنرانان و مهمانان گرانقدر برنامه دارم. به خواندن ادامه دهید