بيانيه جبهه دموكراتيك ايران;در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شركت نمى كنيم

بیانیه جبهه دمکرلتیکبيانيه جبهه دموكراتيك ايران در خصوص انتخابات هشتم اسفند

در انتخابات (انتصابات) جمهورى اسلامى شركت نمى كنيم.

درپى حضور دبير كل جبهه دموكراتيك ایران ، حشمت اله طبرزدى و تنى چند از اعضاى همبستگى براى دموكراسى و حقوق بشر در حوزه هاى ثبت نام نمايندگى مجلس، فرصت سياسى براى اپوزيسيون  بدست آمده است ، تا شرايط توطئه گرانه حاكم بر انتخابات نمايشى حكومت به شيوه اى عملى برملا گردد. به خواندن ادامه دهید