لاف زنی های ریاکارانه روباه بنفش!

شهباز نخعی

شهباز نخعی22درهمان ماه های نخست پس از 22 بهمن 1357، آیت الله خمینی ارتش کشور همسایه و مسلمان عراق – که 15 سال میزبان دوران تبعید او بود – را به نافرمانی و شورش دعوت کرد. شعار رایج «صدور انقلاب» نیز موجب وحشت کشورهای مسلمان، از جمله عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس شد و زمینه ساز تجاوز و حمله صدام حسین به ایران و جنگ و کشتار بین دو ملت همسایه و مسلمان گردید. نفاق و تفرقه افکنی حتی مقدس ترین مکان مسلمانان را نیز مستثنی نکرد و نیروهای اعزامی آیت الله خمینی آنقدر در سردادن شعار «بریده باد دست فهد» اصرار ورزیدند که به کشتار چندصد زائر خانه خدا انجامید. به خواندن ادامه دهید