پیام حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران به رهبران و مردم کشورهای عربی

حشمترهبران محترم دول عربی همسایه-عربستان سعودی-قطر-کویت- عمان -بحرین-امارات متحده عربی- اردن -مصر و عراق.

با درود های گرم!

به عنوان روزنامه نگار و مبارز سیاسی مخالف و ستمدیده و سرشناس ایرانی به استحضار شریف می رسانم: به خواندن ادامه دهید