ویدئو

سیامک نمازی، لابی گر جمهوری اسلامی ، قربانی جنگ جناح ها شد ـ حسن داعی


سیامک نمازی، لابیگر و کارگزار فساد رژیم جمهوری اسلامی، در نیمه ی دوم مهر 1394 در تهران دستگیر شد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو