نقش اراذل و اوباش در سپاه اسلام ; بر علیه کفار از زبان سردار مقتول، همدانی!؟

حشمت اله طبرزدی

حشمتابتدا این متن کوتاه از زبان سردار همدانی، منتشره توسط نشریه جوان همدان را بخوانید و سپس با هم به داوری بنشینیم!

با کار اطلاعاتي اقدامي انجام داديم که در تهران صدا کرد. 5 هزار نفر از کساني که در آشوبها حضور داشتند ولي در احزاب و جريانات سياسي حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسايي کرديم و در منزلشان کنترلشان ميکرديم. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات