پشتیبانی از معلمان زندانی و جنبش ها در تهران، 13 مهر

 

این همایش ، با وجود تغییر روز همایش سراسری فرهنگیان به 16 مهر برگزار شد و همایشگران خواستار برگزاری هرچه گسترده تر همایش سراسری فرهنگیان ایران در روز 16 مهر گردیدند.

به گزارش های رسیده از تهران، دیروز، 13 مهر 1394، گروهی از فرهنگیان و دیگر شهروندان در برابر ساختمان اداره ی کل آموزش و پرورش تهران، در میدان فلسطین، گرد آمده، به پشتیبانی از خواست های فرهنگیان و آزادی معلمان زندانی شعار دادند. به خواندن ادامه دهید