بدون راست ازمایی جمهوری اسلامی ;هیچ تحریمی برداشته نمی شود

عکس تحریم سپاهاشکال توافق هسته ای وین در حوزه تحریم‌ها
تعلیق و نه لغو تحریم‌های شورای امنیت، زمان نامشخص آغاز تخفیف تحریمی، بررسی یک قانون تحریمی اروپا از ۲ قانون در برجام و تعلیق نشدن برخی تحریم‌ها در روز اجرای توافق، از اشکالات مهم برجام در حوزه تحریم‌ها است. به خواندن ادامه دهید