جمهوری اسلامی مسوول جان باختن شاهرخ زمانی در زندان گوهردشت است

شاهرخ زمانی ساعتی پیش در زندان گوهردشت کرج جان باخت

بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » روز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه فعال کارگری شاهرخ زمانی که در بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت کرج زندانی بود ساعتی پیش بطرز مشکوکی جانباخت. پیکر این فعال کارگری ساعتی پیش به بهداری زندان منتقل گردید. به خواندن ادامه دهید