اینده ایران را دستخوش احساسات نکنیم !!

محمد زمانی

177دیروز با دوستی صحبت داشتم در خصوص تجاوز روسیه به اکراین و جدایی کریمه که روس تبارها هستند .ایشان اعتقاد داشت : به دلیل مشکلات و تبعیض ها در کردستان و اذربایجان میبایست ما هم رویکردی مثل کریمه داشته باشیم .در اصل حق تعیین سرنوشت میبایست رعایت شود .هر چند چنین افرادی که به دنبال خود مختاری و یا جدایی طلب هستند ،اما عده ایی دیگر به گونه ایی دیگر می اندیشند .سوال اول این است که ایا پیشینه تاریخی و فرهنگی شوروی سابق مثل ایران است ?ایا در گذشته منطقه قفقاز جزء ایران بوده است یا خیر ? ایا کردستان عراق و سوریه و ترکیه جزء خاک ایران بوده است یا خیر ? به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات