فیلمی از جلسه درونی سپاه درباره اعتراضات سال 88

پاسدار جعفری، سرکرده سپاه پاسداران: نباید بگذاریم این تجمعات آرام هم شکل بگیرد به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو