جایگاه ویژه ایران در گزارش سالانه حقوق بشر آلمان

عکس  کریستوف اشترسرسخنگوی وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران و حمایت رژیم تهران از تروریسم ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: ما نگرانیهای عظیمی درباره حقوق بشر، حقوق زنان و حمایت از تروریسم توسط رژیم ایران داریم. ما باید در این باره و درباره اینکه چرا این وضعیت تغییری نکرده، بسیار شفاف باشیم. ما تمامی این نگرانی ها را به طور علنی ابراز کرده ایم. به خواندن ادامه دهید