گزارش گروه ناظر سازمان ملل از روش‌های ایران برای فرار از تحریم‌ها

عکس اط سازمان مللگروه ناظر تحریم‌های سازمان ملل در گزارشی ایران را به اتخاذ روش‌های «فریبکارانه» برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است که از پنهان کردن لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی گرفته تا استفاده از صنعت پتروشیمی به عنوان پوششی برای تهیه قطعات مورد نیاز در راکتور اراک را در بر می‌گیرد. به خواندن ادامه دهید