سخنرانی ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا، میدان لوکزامبورک بروکسل ـ ۸ ماه مه

سخنرانی خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا، در گردهمایی شبکه همبستگی با حقوق بشر در ایران، میدان لوکزامبورک بروکسل ـ ۸ ماه مه ۲۰۱۴ به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

«کار انگلیسی‌هاست»؛ روحانیت و بهائیت، تهمت‌ها و توجیهات

مجید محمدی

مجید-محمدیدو دیدگاه در جامعه ایران در یک صد سال اخیر در باب رابطه گروه‌ها و نهاد‌ها با دولت بریتانیا رواج داشته است: روحانیت شیعه دین بهایی را برساخته قدرت استعماری انگلیس دانسته و معرفی کرده و در مقابل بخش‌هایی از مردم نیز نهاد روحانیت و بسیاری از روحانیون بلند پایه را «عامل» و «آدم» انگلیس معرفی می‌کرده‌اند. با همین گونه توجیهات است که بهاییان از حقوق خود در ایران محروم شده‌اند و حتی قبرستان‌های آن‌ها از هجوم عوامل دولتی و شبه دولتی در امان نمی‌ماند. به خواندن ادامه دهید