عدم ترخیص محموله غذایی «پنج ناو» در ایران به دلیل تحریم‌های بانکی

عکس بندر ایرانتحریم‌های بانکی و تاثیرشان بر سیستم مبادلات بانکی سبب شده تا صدها هزار تن مواد غذایی خریداری شده توسط ایران همچنان در بنادر مانده و اجازه ترخیص نیابند. این محموله‌های غذایی شامل شکر، غلا‌ت و مواد خوراکی پایه‌ نظیر گندم و سویا هستند. به خواندن ادامه دهید