یک «نه» بزرگ به حکومت اسلامی در استانه انتخابات

محمد زمانی

mmzحتی شاهد بودم در برخی حوزه ها در استان فارس که افراد رای می اوردند اما با تقلب فرد مورد نظر خود را به عنوان برنده انتخابات اعلام می نمودند. معمولا علاوه بر اینکه شورای نگهبان در تمام شهرهای ایران نماینده و دفتر دارد اما انتخاب منتخب شدگان برای سه گروه حائز اهمیت است .امام جمعه که نماینده ولی فقیه است .دوم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و در راس ان سپاه وسوم شورای تامین که به ریاست فرماندران اداره می شود ونمایندگان اداره اطلاعات ، سپاه و دادگستری شهرستانها در این شورا عضو هستند، یعنی اینکه هر فردی که بخواهد در انتخابات شرکت نماید باید از زیر فیلتر این گروها و افراد و شورای نگهبان گذر نماید

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات