يزدی و مصباح رفتند، چه کسانی آمدند؟

مثلث «جیم» اسم رمز پروژه ی اصلاح طلبان واعتدالیون حکومتی و غیرحکومتی برای تسخیر مجلس خبرگان رهبری بود. آنان مدعی بودند اگر از ورود احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی به جمع مجلس خبرگان پنجم جلوگیری کنند، بازی را برده اند. رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالیون هم تا آنجا که در چارچوب قواعد و مصلحت جمهوری اسلامی مجاز بودند تب انتخابات خبرگان، بودن و نبود اعضای «جیم» در جمع 16 نفر سهمیه ی تهران در مجلس خبرگان را داغ کردند. به خواندن ادامه دهید