اعلامیه کمیته مشترک هماهنگی در عمل،در حمایت از اعتراضات هماهنگ و سراسری معلمان کشور

کانون صنف معلماناعلامیه کمیته مشترک هماهنگی در عمل، احزاب و سازمانهای کشور
در حمایت از اعتراضات هماهنگ و سراسری معلمان کشور در روز 31 تیر 1394

معلمان، این مشعلداران دانش، معماران فرهنگ و تولید کنندگان سرمایه انسانی کشور، مدتی است در برابر تبعیض ها و قدرناشناسی ها، به یک اقدام اعتراضی مدنی دست برده و در مدیریت آن، سطح والائی از تعهد اجتماعی، شعور سیاسی و همگرائی صنفی را بنمایش گذاشته اند. به خواندن ادامه دهید

ویدئو

گفتگوی رادیو فرهنگ با طبرزدی در خصوص فراخوان تجمع معلمان و توافق هسته ایی

http://radiofarhang.nu/radio/2015-02-18-11-38-05/item/2248-1394

گفت وشنود  با مهندس حشمت طبرزدى از راديو فرهنگ  و پيرامون فراخوان براى تجمع معلمان برابر مجلس كه در تاريخ٣١ تير ماه خواهد بود و همچنين پس از توافق هسته اى كه هنوز براى مردم مفاد آن مشخص نميباشد

به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات