حمایت و پشتیبانی جمعی از زندانیان سیاسی از فراخوان کانون معلمان ایران

کانون صنف معلمانجمعی اززندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در بیانیه ای از ملت ایران تقاضا کردند که از تظاهرات روز دهم اسفندماه کانون صنفی معلمان در سراسر ایران حمایت کنند. این بیانیه جهت اطلاع عموم و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. به خواندن ادامه دهید