گفتگو با محمد زمانی در خصوص دهه فجر و انتخابات اینده مجلس و تقویت جنبش ها در تلویزیون اندیشه

گفتگو با محمد زمانی در خصوص دهه فجر (بخوانید دهه زجر) و انتخابات اینده مجلس و راهکارهای عبور از حکومت و تقویت جنبش ها در تلویزیون اندیشه و همچنین فراخوان اقای طبرزدی و دیگر زندانیان سیاسی در خصوص اعتصابات و اعتراضات جنبش ها در ایران برای گذر از حکومت اسلامی … اوای مردم برنامه ای در افق ایران از سوزی یاشار به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

گفتگوی رادیو فرهنگ با محمد زمانی در خصوص بیانیه حشمت طبرزدی

http://kiwi6.com/file/o22x2y0xg9

گفتگوى ويژه اين هفته با آقاى محمد زمانى روزنامه نگار و كنشگر سياسي ، عضو شوراي هماهنگي جبهه دمكراتيك ايران و دبير كميته هماهنگي جبهه دمكراتيك در پيوند با روند كميته مشترك هماهنگي در عمل بين سازمان ها ، و اشاره به بيانیه مهندس طبرزدى در راستاى دعوت به اعتصاب عمومى براى ٢٥ بهمن و تلاشهايى كه در اين زمينه انجام گرفته ، توجه دوستان را به شنيدن اين گفتگو جلب مينمايم به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو