برنامه مشترک حزب مشروطه و جبهه دمکراتیک ایران در خصوص روند ائتلاف ها و تقویت جنبش ها

برنامه مشترک حزب مشروطه و جبهه دمکراتیک ایران در خصوص روند ائتلاف ها و تقویت جنبش ها.در این برنامه به تقویت جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش معلمان و روزنامه نگارن اشاره شده است .هدف از این مانیفست گذر از حکومت و رسیدن به دمکراسی در ایران است .در نتیجه در کمیته مشترک هماهنگی در عمل از نحله های چپ، راست، میانه و اتنیک و احزاب منطقه ایی این هدف را دنبال مینمایند . به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو