حشمت طبرزدی ;آقای روحانی دروغ چرا؟!

حشمتیادم هست سال 78به دلیل سردبیری و اداره ی نشریه ی هویت خویش و درج بیانیه ی «ساختار سیاسی آینده ایران» که خواهان جمهوری سکولار و دموکراتیک شده بودیم، به زندان افتادم. البته کمتر از یک ماه پس از این بازداشت، حمله ی وحشیانه به کوی دانشگاه تهران و خلق جنبش 18 تیر 78 توسط دانشجویان اتفاق افتاد. به خواندن ادامه دهید