حذف فیزیکی هاشمی رفسنجانی راه سقوط نظام جمهوری اسلامی را هموار کرده است

th_156بررسی حذف فیزیکی هاشمی رفسنجانی از نگاه جبهه دمکراتیک ایران (شاخه برون مرز)

هاشمی رفسنجانی که زمانی متفکر و قدرت تعیین کننده در جمهوری اسلامی محسوب میشد,با اندیشه ساخت پروژه ولایت فقیه و به قدرت رساندن خامنه ای در صدد بود تا بتواند همچنان نقش مافوق و پدر خوانده خامنه ای را پس از خمینی ایفا نماید و وی را مطیع و نظام را در کنترل خود نگه دارد. اما با مقاومت خامنه ای و عدم پذیرش سلطه رفسنجانی فاصله و شکاف بزرگی بین این دو پدیدار شد و هر یک در سویی از قدرت اما در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند. به خواندن ادامه دهید