بیانیه جبهه دموکراتیک ایران برون مرز : ترور اعضای حزب دموکرات کردستان را محکوم میکنیم.

%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86روز گذشته عوامل تروریست جمهوری اسلامی با بمبگذاری در محل حضور اعضای این حزب در کردستان عراق موجب کشته شدن هفت تن و زخمی شدن هشت نفر دیگر شدند. این عمل ضد بشری در حالی صورت میگیرد که جمهوری از راس تا ذیل درمنجلاب فساد خود ساخته که از ماهیتش سرچشمه گرفته است، در حال غرق شدن است و هر روز برای دفاع از موجودیت تبکارنه خود مبارزان درون کشور و بیرون کشور را مورد تهاجم و سرکوب وحشیانه قرار میدهند.مبارزات مسالمت آمیز این حزب در
بیست سال گذشته نشان داده است آنکس که رو بسوی خشونت طلبی دارد تنها جمهوری اسلامی است.

به خواندن ادامه دهید

۴۹ نفردر پی اعتراض شهروندان حاشیه شهر زاهدان به تخریب خانه های خود بازداشت شدند

%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7در پی اعتراض شهروندان حاشیه شهر زاهدان به تخریب خانه های خود و در گیری با ماموران پشتیبانی، ۴۹ نفر از اهالی این محل بازداشت شدند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ۲۳ آذر و در پی اعتراض شهروندان زاهدانی به تخریب منازل که منجر به درگیری بین مردم و تیراندازی هوایی و زمینی ماموران انتظامی شد، نیروهای امنیتی ۴۹ نفر از اهالی آن منطقه را در سکوت خبری بازداشت کردند که تعدادی از آنها تا کنون آزاد و برخی دیگر همچنان در زندان هستند. به خواندن ادامه دهید