تبار خمینی از لکنو در هند تا انقلاب در ایران

از وينستون چرچيل پرسیدند:

آقاي نخست وزير، شما چرا براي ايجاد يک دولت استعماري و دست نشانده به آنسوي اقيانوس هند مي رويد و دولت هند شرقي را بوجود مي آوريد، اما اين کاررا نمي توانيد در بيخ گوش خودتان يعني در ايرلند
که سالهاست با شما در جنگ و ستيز است انجام دهيد ؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

رابطه قراردادهای خیانت بار جمهوری اسلامی و جنایت علیه بشریت

بیانیه جبهه دمکرلتیکجمهوری اسلامی در سودای گسترش هلال شیعی و بسط سلطه ایدِولوژی حکومتی و ایجاد بحرانهای مستمر و داِئمی در منطقه هر روز کشور را در منجلابی فرو می برد. قرار دادهای نفتی خفت بار با انحصارات جهانی نظیر توتال و دهها شرکت نفتی دیگر و قرار دادهای گازی با روسیه و ترکیه و صدهها قرار داد دیگر همه بوی تعفن خیانت جمهوری اسلامی را میدهد. جمهوری اسلامی با توافقنامه نظامی ننگین دیگری با روسیه در تلاش است ثبات سیاسی خود را از این رهگذر تضمین نماید و خود را در معادله قدرتهای بین المللی تثبيت کند. به خواندن ادامه دهید