محکومیت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر رژیم ایران را به‌خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد. قطعنامه پیشنهادی علیه رژیم ایران با حضور ۱۹۳ نماینده از کشورهای جهان به رای گذاشته شد که ۸۱ کشور آن را تایید کردند. ۳۷ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۷۶ کشور نیز رای ممتنع دادند. به خواندن ادامه دهید