اطلاعيه كميته مشترك هماهنگى در عمل،به مناسبت بيستم ژوئن

058در روز بيستم ژوئن برابر با سى خرداد، از زندانيان سياسى ايران حمايت كنيم
هموطنان عزيز
همانگونه كه شاهد رويدادهاى فاجعه بار تاريخ كنونى در كشور هستيد، با قدرت گيرى رژيم مستبد جمهورى اسلامى بر اثر انقلاب

به خواندن ادامه دهید