فرمانده کل پلیس نظام مقدس اسلامی هم دزد هزار میلیاردی از کار درآمد

سرکرده پلیس نظام مقدس، تبهکار از آب درآمد

فرمانده کل پلیس نظام مقدس اسلامی هم دزد هزار میلیاردی از کار درآمد/ناجا مخفف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و این پاسدار دزد کثیف تبهکار فرمانده آن بوده است به خواندن ادامه دهید