پیام نوروزی حشمت طبرزدی از داخل زندان

هم میهنان گرامی

این عید فرخنده ی باستانی و سال نو را به شما وهمه ی ملت هایی که نوروز را گرامی میدارند شادباش میگویم .
ما ملت ایران در حالی نوروز را جشن میگیریم که بیش از هر زمان از زندگی آزاد که با رفاه، دموکراسی،پیشرفت و امنیت قابل تحصیل و تحقق است،محروم شده ایم. به خواندن ادامه دهید

Advertisements