نقدی برانحصارطلبی نوری علا و کورش اعتمادی در جنبش سکولاردمکراسی

محمد زمانی

mmzمن شخصا بر این باور هستم ،که جنبش سکولاردمکراسی به راه خود ادامه خواهد داد و این پیوند در داخل و خارج بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و این جنبش نیازی به افراد خودکامه و انحصار طلب ندارد .حتی در یک هفته پیش خواستار کناره گیری اقای نوری علا از جنبش شدم ،که باعث واکنش و تعلیق برخی افراد شد .جنبش سکولاردمکراسی ، چه در داخل و چه در خارج از ایران ،همیشه زنده و پویا است و مطمئن هستم ،این تفکر چنان در جامعه ایرانی رشد ونهادینه شده است ، که در نتیجه باعث گذر از حکومت توتالیتر حکومت اسلامی در ایران خواهد شد .بعد از سی و پنج سال حکومت مذهبی در ایران همه مردم نظاره گر سرکوب و چپاول ثروت ملی از طرف افرادی هستند، که هویت ایرانی را نشانه گرفته است .به باور من ،این مبارزات ادامه دارد و جنبش سکولاردمکراسی این حکومت را به زانو در خواهد اورد . دلیل اول این است که ،اکثریت نسل ما که متولد همین انقلاب هستند ، تفکراتی سکولاردمکرات دارند و به نوعی خواستار تبادل و همگرایی با جامعه مدنی و مدرن هستند و حکومت ملایان در این مدت ،برای انها دستاوردی نداشته و به مطالبات این قشر که ازادی، اشتغال، امنیت، باشد کاری انجام نداده است .نکته دوم ، قانون اساسی موجود و قوانینی است که در برگیرنده شریعت اسلامی است و تجربه نشان داد، که با خواندن دعای ندبه و کمیل نمیتوان اقتصاد ، فرهنگ و سیاست گذاری نمود و حتی مملکت داری را به یک قشر مذهبی واگذارکرد و امروز، همه ما شاهد فروپاشی اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی هستیم .در نتیجه این مبارزات تا سقوط این حکومت عقب مانده ،در همه عرصه ها از طریق جنبش های مختلف ادامه خواهد داشت .به همین دلیل مواضع من در این مدت مبارزه ،که از نسل همین انقلاب میباشم وحتی بیشتر همنسلانم ، سکولاردمکراسی و براندازی این حکومت از طریق عدم خشونت و مبارزات مدنی است .موضوعی را که میخواهم به ان اشاره نمایم و خیلی مهم است ،استبداد و انحصارطلبی است .به اعتقاد من جامعه استبداد زده ،میتواند باز تولید استبداد مجدد باشد .اگر ما میخواهیم ،به یک ایران ازاد، اباد و دمکرات دست پیدا نماییم ،میبایست با استبداد درون خود و سازمان هایی که در ان فعال هستیم ،مبارزه نماییم .سکوت ما در مقابل استبداد در هر جایی، میتواند خطرناک باشد .به جای منافع شخصی بیاییم به منافع ملی و به مردم اسارت کشیده ایران توسط این حکومت فکر نماییم .بیاییم در مقابل خودمحوری ها و انحصارطلبی ها در هر جا و مکان که هست مبارزه نماییم. از اینجا به نقد خودم در خصوص پیمان نامه عصر نو میپردازم .که بعد از ان به اسم جنبش سکولاردمکراسی تغییر نام داد. پیشگفتار پیمان نامه ء عصر نو به صراحت میگوید:1.. «جنبش سکولار دموکراسی ايران» با هدف فراهم ساختن چتری فراگير از سکولار دموکراسی بوجود می آيد؛ چتری که صاحبان همهء عقايد در زير سقف اش با يکديگر به تفاهم و گفتگو و آينده سازی بنشينند، و ـ چه قبل از فروپاشی رژيم اسلامی و چه پس از آن ـ جريانی را برپا دارند که از يکسو به تشکيلاتی اجرائی و کارآمد و، از سوی ديگر به انديشگاهی زاينده و آينده نگر مبدل شود، به سکولار دموکراسی جسميت و تعين سياسی بخشد، و نهال آزادی های حقوق بشری را در خاک انديشهء ايرانی چنان بکارد و ريشه دار کند که، هر چه زودتر، برآيد، ببالد و شاخه بگستراند، و به بار بنشيند. چنين «چتری» نمود و نماد همان ايرانی است که در زير سقف بلندش همهء عقايد و باورها، در همزيستی و تساهل، حضور خواهند يافت. باری، در اين راستا است که بر پا دارندگان «جنبش سکولار دموکراسی ايران» می خواهند تا، با در دست داشتن تعريفی گسترنده از مشخصات «انسان سکولار دموکرات ايرانی»، باورمندان به اين طرز فکر و نگاه را به همگرائی برای استقرار حکومتی سکولار و دموکرات در ايران فرا می خواند. اين «پيمان نامه» برای آنانی فراهم آمده که از زن و مرد، پير و جوان، کوشندهء سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، کارورز و بی کار، خداشناس و دين مدار و منکر ماوراء الطبيعه، پناهنده و مهاجر، و برآمده از دل اقوام و تيره ها و مردمان گونه گون ايرانی، با زبان ها و فرهنگ ها و اديان و عقايد گوناگونی که زير سقف آسمان بلند ايران در هم تنيده اند، چه منفرد و چه همپيوند با گروه ها و احزاب و سازمان ها و شبکه ها و اتحادها و شوراهای مختلف، می خواهند تا نخست تعريفی تفصيلی از صفات مشخصهء خويش را ارائه داده و سپس اهداف «جنبش سکولار دموکراسی ايران» را اعلام بدارند.بعد از این فراخوان بود که عده زیادی به این پیمان نامه پیوستند .که در لینک زیر اسامی و موسسین انها موجود است .اين پيمان نامه در تاريخ اول مهرماه 1392 (23 سپتامبر 2013) به تصويب شورای دبيران جنبش سکولار دموکراسی ايران رسيده است.اما شوربختانه افرادی این مسیر را دنبال نمودند که اساسا انحصار طلبی ها مشهود شد و جنبش را با چالشهایی روبرو نمودند .در نتیجه بخشی از مؤسسان نخستين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، که امضاء کنندگان و باورمندان به مفاد متن موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» محسوب می شدند، در تاريخ 12 و 13 مرداده ماه 1392، همزمان با بزرگداشت 107 مين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه، در حومهء شهر واشنگتن دی.سی، پايتخت ايالات متحدهء امريکا، در نخستين کنگره سکولار دموکرات های ايران شرکت نمودند .در این کنگره بدون اطلاع رسانی به همه موسسین، اولین تخلف از سوی اقای نوری علا کلید خورد .ایشان بدون اشاره و اطلاع رسانی از طریق ایمیل به افراد ،که قرار است انتخاباتی برگزار شود، در همان مکان با تعداد کمی از افراد انتخاباتی برپا نمودند و حتی بعد از این، پیمان نامه عصر نو به جنبش سکولاردمکراسی تغییر نام پیدا کرد .ایراداتی که من و برخی دوستان از این روند گرفتند ،این بود که همه موسسین میبایست از چنین انتخاباتی اطلاع پیدا میکردند .در صورتی که هیچ کدام از ما نمیدانستیم که در این کنگره قرا است شورای دبیران انتخاب شوند .در یک پروسه انتخاباتی می بایست همه افراد موسس در جریان قرا میگرفتند و اشاره میشد، به این موضوع که افرادی که میخواهند خودشان را کاندید نمایند و یا اینکه فقط میخواهند رای دهند اعلام نمایند ،یا به صورت حضوری یا غیابی از طریق اسکایپ و یا یک سیستم دیگر که بتوانند همه یا اکثریت شاهد برگزاری انتخابات باشند .شاهدینی مثل اقای دکتر ابارکه حضوری شرکت داشتند به من گفت : اقای نوری علا افراد را انتخاب میکرد و به حضار میگفت، به این افراد رای دهید .همین برخورد غیر دمکراتیک باعث شد ،خیلی از افراد موسس از نوشتن اسم خودشان در جنبش سکولاردمکراسی خودداری نمایند و حتی هیچگاه اسم افراد در جنبش سکولاردمکراسی در سایت این جنبش منتشر نشد .دومین موضوع انتخاب اقای نوری علا از سوی شورای دبیران منتصب و فرمایشی به عنوان سخنگوی این جنبش بود .سومین مطلب به انحصار دراوردن، سایت جنبش از سوی اقای نوری علا کلید خورد، که بیشتر مطالب منتشر شده از سوی ایشان فیلتر میشد و حتی این سایت را به انحصار خود و برخی دوستان خودش در اورد .سانسور مطالب دیگر افراد جنبش در این سایت، از طرف این افراد مشهود است .این خودمحوری ها تا انجا به پیش رفت ،که حلقه نوری علا و اعتمادی بیشتر از هر زمانی برجسته شد و این افراد با زیر پا گذاشتن اولین پیمان نامه جنبش سکولاردمکراسی تخلفات خود را اغاز نمودند و مبارزین داخل و خارج را تفکیک و به جدا سازی پای فشاری نمودند .در اولین بیانیه تحلیلی جنبش امده است .. جنبش سکولار دموکراسی ايران، که در خجسته روز صد و هفتمين سالگرد انقلاب مشروطه پا به عرصهء فعاليت های سياسی نهاده و بر اساس سند موسوم به «پيمان نامهء عصر نو» اعلام موجوديت کرد، در دو ماهی که از عمر آن می گذرد، علاوه بر اقدامات وسيع تشکيلاتی که در پايگاه رسمی اش منعکس است، با توجه به شرايطی که پس از انجام روند موسوم به انتخابات رياست جمهوری در ايران پيش آمده، وظيفهء خود می داند که مطالب زير را به اطلاع عموم مبارزان آزاديخواه ايران برساند.در بند 5 اشاره شده است .. از نظر ما، احزاب و تشکلات سياسی داخل کشور، حتی آنان که از درون حاکميت سر بر کشيده و جناح اصلاح طلب آن را تشکيل می دهند، نيز اکنون فرصت آن را يافته اند تا، اگر در خواست اصلاحات خود صادق بوده اند، معنای «اصلاح طلبی» خويش را توضيح دهند و همان خواست های اصلاح طلبانه ای را که در فضای متصلب چهار سال پيش مطرح می کردند، و به همان علت هم مختصراً سرکوب شدند، با پافشاری و همراه با تبليغ بين المللی، ديگر باره مطرح سازند. – در پایان همین بیانیه تحلیلی اورده شده «جنبش سکولار دموکراسی ايران»، که در خارج کشور تشکيل شده، آمادگی اعضاء خويش را در راستای حمايت و منعکس ساختن و اولويت بخشيدن به خواست های مبارزاتی و ريشه ای کوشندگان و سازمان های سياسی داخل کشور اعلام داشته و از همهء سازمان های سکولار دموکرات ديگر خارج کشور نیز که در راه استقرار حکومتی مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر و به دور از هرگونه «مذهب و ايدئولوژی رسمی» در ايران می کوشند، دعوت می کند تا به اين موضع گيری پيوسته و وظيفهء تاريخی خود را در اين لحظات حساس در کنار همفکران خود انجام دهند.اما شوربختانه این افراد با وارونه جلوه دادن همه موضوعات و مصادره کردن جنبش ،شروع به افترا زنی نمودند و راه خود را ازحمایت مبارزان داخل ایران جدا ساختند و اساسا بیانیه جنبش را نقض نمودند .این برخورد دوگانه از سوی این افراد باعث اعتراض برخی هموندان در جنبش و حتی کناره گیری انها شد .بعد از اعتراض برخی افراد به شورای دبیران گوش به فرمان به دلایل تخلفات عدیده، باعث بی مهری این افراد قرار گرفتند و بدون اطلاع و دلایل مستند برخی افراد را لغو عضویت نمودند . این افراد میتوانند اعتراض نموده وطبق اساسنامه خواستار هیت سه نفره برای رسیدگی به شکایت خود شوند .یکی از این افراد من بودم، که اعتراض نمودم و خواستار این شدم ،که متن اعتراض نامه مرا روی سایت بگذارند .اما حتی این کار هم نکردند .متن اعتراضی من به بانو علیی ……… درود بانو نسترن نیکی علیی و شورای دبیران جنبش سکولار دموکراسی متنی در خصوص تعلیق من در سایت جنبش سکولاردموکراسی درج شده است که به اعتقاد من به لحاظ قانونی ایراد اساسی دارد و موارد ذکر شده بی پایه است و به همین دلیل مورد اعتراض من به عنوان موسس و عضو جنبش سکولار دموکراسی است .بدینوسیله با تایید موارد بر شمرده خصوصا به دلیل انحراف از سند «پیمان نامه» و «اولین بیانیه جنبش» خواستار رسیدگی به این موضوع از طریق هیت سه نفره و بیطرف برای رسیدگی به شکایت و اعتراض من نسبت به نویسندگان این متن میباشم و حتی خواستار رسیدگی از طریق مجمع عمومی هستم.همه این موارد برخی از تخلفات بوده است که در اصل انحراف از اهداف جنبش سکولاردمکراسی ،شفاف نبودن انتخابات (بخوانید انتصابات)،افترا و اتهام زنی به افراد بدون ارائه سند،خودمحوری و انحصارطلبی ،سانسور افراد در ارائه اعتراض به این روندها ومنتشر نشدن در سایت جنبش،وارونه جلوه دادن همه موضوعات،جدا کردن داخل با خارج ،به انحصار دراوردن سایت جنبش ،تعلیق افراد بدون ارائه تخطی افراد از اصول و بیانیه جنبش ،نبود نقد پذیری ،کینه ورزی و کنار گذاشتن افراد منتقد ،برخی از این موارد است .اگر اقای نوری علا اعتراض نامه مرا در سایت جنبش میگذاشت، با توجه به درخواست من که حق قانونی است مجبور به انتشار این مطلب در سایت های دیگر نمیشدم .وقتی از طرف ایشان و دوستانش سانسور میشویم و من را از حق قانونی خود سلب مینمایند ،راهی جز این کار برای افکار عمومی نیست .من شخصا بر این باور هستم ،که جنبش سکولاردمکراسی به راه خود ادامه خواهد داد و این پیوند در داخل و خارج بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و این جنبش نیازی به افراد خودکامه و انحصار طلب ندارد .حتی در یک هفته پیش خواستار کناره گیری اقای نوری علا از جنبش شدم ،که باعث واکنش و تعلیق برخی افراد شد .در شرایطی که مردم ایران در بدترین وضعیت بسر میبرند، ببینید این افراد قدرت طلب به دنبال چه چیزی هستند .از این رو بار دیگر خواستار کنارگیری اقایان نوری علا و کورش اعتمادی به دلیل تخلفات گسترده از جنبش سکولاردمکراسی هستم .

پیمان نامه عصر نو ….http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm

موسسین کنگره …http://www.isdcongress.com/160516081587158717401606-1608-158115751605174015751606-17051606171115851607-15781575-15751705160616081606.html

نخستین بیانیه جنبش سکولار دمکراسی …http://isdmovement.com/Declarations/14.First-declaration.htm

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در مقالات

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s