سخنرانی محمد زمانی عضو شورای هماهنگی جبهه دمکراتیک برون مرز در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی در هامبورگ به مناسبت 22 بهمن(2)

در این اکسیون از طیف های مختلف سیاسی برای اعتراض به سیاست ها ونفی  حکومت اسلامی  در مقابل کنسولگری هامبورگ به مناسبت 22 بهمن گرد هم امدند و خواستار رفتن این حکومت شدند. شرکت کنندگان ….جمعیت حمایت از مبارزان مردم ایران ،حزب مشروطه لیبرال دمکرات شاخه هامبورگ،همایش ایرانیان هامبورگ ،پادشاهی خواهان و جبهه دمکراتیک ایران ،برون مرز . امروز همه خواستار رفتن این حکومت ،نه به اعدام ،ازادی زندانی سیاسی ،رسیدگی به معیشت مردم و نه به حجاب اجباری و برابری زنان هستیم  و از مبارزان  داخل ایران مثل حشمت طبرزدی حمایت میکنیم .

 

Advertisements
به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو

سخنرانی محمد زمانی عضو شورای هماهنگی جبهه دمکراتیک برون مرز در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی در هامبورگ به مناسبت 22 بهمن (1)

در این اکسیون از طیف های مختلف سیاسی برای اعتراض به سیاست ها ونفی  حکومت اسلامی  در مقابل کنسولگری هامبورگ به مناسبت 22 بهمن گرد هم امدند و خواستار رفتن این حکومت شدند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست mzamani103 فرستاده‌شده در ویدئو