نخستین جرعه از جام زهرنوش شد

بهرام ابار

abar.......سید علی خامنه ای و دستیاران دزد و قاچاقچی او، نوشیدن جام زهررا آغاز کردند. آنها از خمینی نیاموختند که خشونت وگردن کلفتی وگنده گویی آخرعاقبتش نوشیدن زهراست وسرشکستگی بین المللی.  بی لیاقتی ودزدیهای میلیاردی حاکمان رژیم اسلامی، هزینه های بمب اتمی، تحریم های غرب، بذل وبخشش میلیاردها دلاردرآمد نفت به تروریست های منطقه ودیکتاتورهای آفریقایی وامریکای جنوبی، ایران ثروتمند را بسوی ورشکستگی و تباهی برد. ازهمه بدتر، رژیم مقاتله و خون هزاران جوان ایرانی را بعنوان محارب آشکار وپنهان اعدام کرد. ازقراری رژیم اسلامی سیصد هزار ایرانی را در ۳۵ سال به قتل و اعدام رسانید وبیش از پانصد هزار نفر را در جنگ خمینی با عراق به کشتن داد که در تاریخ ایران بیسابقه است. هنگامیکه پس از دوسال جنگ شدید با عراق، پس ازباز پس گرفتن خرمشهر پایان دادن به جنگ به سود ایران بود و اعراب پیشنهاد پرداخت سیصد میلیارد دلار خسارت جنگی رابه ایران کردند، محسن رفیق دوست راننده خمینی و وزیرسپاه پاسداران آن زمان بخاطر زد وبند هایش به ادامه جنگ اصرار داشت و خمینی هم آنرا مستبدا تایید کرد. شعار “جنگ جنگ تا پیروزی” و”بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت” را در دهن ها انداختند وبجنگ ادامه دادند. درادامه جنگ ، عراقیها از پیشرفت قوای ایران با بکارگیری گازهای سمی زارین وخردل جلوگیری کردند، جنگ به ضرر ایران رقم خورد. حملات مداوم عراقی‌ها ازسال ۱۳۶۳با گازسم اعصاب وخردل یا سایر گازهای سمی در حدود ۵۰ هزار ایرانی را کشت. ازاینرو خمینی برای پایان دادن به جنگ بیحاصل ومخرب جام زهری سرکشید. اثر گازهای سمی ومرگ ناشی از گازخردل بسیار مهیب ودردناک است؛ این گاز به پوست بدن بشدت آسیب رسانده وایجاد تاول های وسیع، بد شکل ودردناک می‌کند، ریه‌ها وغشاء تنفسی راهم تخریب کرده و بینایی دیده ها را مختل میکند. برخلاف گازهای سمی عصبی، هیچ پادزهری برای گازخردل وجود ندارد. گاز خردل در جنگ به سه شکل غبار، مایع و بخار استفاده میشد. این گاز دردرون بمب‌های هواپیما و توپخانه‌ها به سمت خطوط مقدم و پشت جبهه، شامل بیمارستان‌ها، شلیک میگشت. سال‌ها بعد از خاتمه جنگ ، پزشکان متوجه بیماری‌های تنفسی شدید وعلائم جانبی نامعمولی مانند؛ از کار افتادگی قرنیه، پوسیدگی دندان‌ها و زوال تدریجی عقل وادراک بیمارانی شدند، که در خطوط مقدم جبهه نبودند وبه مرگ تدریجی میمیرند. پزشکان می‌گویند که شمارقربانیان ایرانی گازهای شیمیایی عراق، در نهایت به ۹۰ هزار نفر میرسد، که با تعداد قربانیان تسلیحات شیمیایی در جنگ جهانی اول برابراست ومقصراصلی پس از صدام حسین، خمینی است.

از بیست سال پیش، نظام فقاهتی زیر پوشش برنامه های صلح آمیزهسته ای وشعار “انرژی هسته ای حق مسلم ماست”، تولید سلاح اتمی را پنهانی دنبال میکرد. با جلوگیری وتاخیرکاری دربازدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، ازتاسیسات هسته‌ای, موضع گیری مسئولین رسمی و غیر رسمی نظام اسلامی درجهت نابودی اسرائیل واینکه اسرائیل به سلاح اتمی مجهزاست, بیانگرمشکوک بودن نیات واقعی جمهوری اسلامی درصلح آمیزی آن کاربود. حکومت اسلامی در پناه سیاست های غیرشفافش, اهداف پنهانی وخطرناکی را پیگیری می کرد. این فاجعه طی ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید. “ایران هسته ای شد”، شعاراحمدی نژاد بود که با تائید و حمایت گروهی ازسرداران وفرماندهان سپاه راه گشای تحریم های جهانی علیه ایران شد. نظام فقاهتی با ادامه به سیاست خارجی تهاجمی, دخالت در امور کشورهای همسایه ودشمن سازی، حمایت های مالی و جنگی از رژیم اسد به تحریم های گسترده ترجهانی نائل شد و بازنده واقعی آن بهرحال ملت ایران بود. در نتیجه تحریم ها که احمدی نژاد آنها را ورق پاره میخواند، یکصد میلیارد دلار پول نفت ایران در بانک های جهانی توقیف شد وصدها میلیارد دلار پول نفت را چین وهند ودیگران با اجناس بنجل خود پرداختند ومیپردازند واقتصاد ایران را با صدمات بیشتری مواجه میکنند. این رژیم تبهکار به ایرانیان چنین وانمود میکند که مشکل اساسی تحریم ها هستند، درصورتیکه حاکمان بی لیاقت، دزد و قاچاقچی مقصرین این فاجعه اند.

حسن روحانی جانشین احمدی نژاد با عقب نشینی و نرمش قهرمانانه اسلامی ازمواضع پیشین و چرخشی آشکارا در نحوه رفتار رژیم درعرصه بین المللی اکنون توانسته بر اساس توافقناتمه ژنو، مبلغ ۲/ ۴ میلیارد دلاراز دارایی های صد میلیارد دلاری مسدود شده را بدین قرار به ایران برگرداند: ۱فوریه – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۱)، ۱مارس – ۴۵۰ میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را که به رقیق سازی آن متعهد بود تکمیل کرده) (قسط شماره۲)، ۷ مارس – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۳)، ۱۰ آوریل – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۴)، ۱۵آوریل – ۴۵۰ میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که تعهد رقیق سازی تمام ذخیره اورانیوم تقریبا ۲۰ درصد غنی شده خود را انجام شده است (قسط شماره ۵)، ۱۴مه – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۶)، ۱۷ ژوئن – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۷)، ۲۰ ژوئیه – ۵۵۰ میلیون دلار (قسط شماره ۸ در روز صد و هشتادم) (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که رژیم کلیه تعهداتش را انجام داده است). باین ترتیب حکومت اسلامی چهار درصد از پول نفت ایران را از طریق چهار واسطه دریافت می‌کند، درحالیکه صادرات نفت ایران از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است وبازاء آن جمهوری اسلامی اجناس بنجل میگیرد.

تحریم وتنبیه حکومت اسلامی تنها به این برنامه ها خلاصه نمیشود. دعوت جمهوری اسلامی به شرکت در مذاکرات دو جناه متخاصم سوریه درمونترو- سویس با مخالفت اپوزیسیون سوریه و وتوی آمریکا لغوشد و اقای بانکیمون جمهوری اسلامی را از لیست شرکت کنندگان حذف نمود. سخنگوی بان کی مون در این باره توضیح داد؛ با توجه به این که جمهوری اسلامی ترجیح میدهد که توافق‌های پیشین را نپذیرد، اقای بان کی مون تصمیم گرفت که این کنفرانس بدون حضورنمایندگان جمهوری اسلامی برگزار ‌شود. کنفرانس ژنو ۲ به منظور تلاش برای حل بحران سوریه، ۲۲ ژانویه در مونتروی سویس برگزار میشود. اعتراض ومخالفت اپوزیسیون سوریه به حضورنمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو ۲، کاری بود که میبایستی توسط اپوزیسیون حکومت اسلامی یا میلیون ها ایرانی روشنفکر, دانشمند, کاردان وثروتمند که باتنفرازحاکمان رژیم غاصب ایران, جلای وطن کردند واپوزیسیونی عظیم درخارج تشکیل داده اند انجام شود. این اپوزیسیونی میلیونی میتواند همه باهم درکنار هم، با همبستگی در عمل، چنان عرصه را برجمهوری اسلامی تنگ کند که ناگزیر ازترک ایران شود. جمهوری اسلامی اکنون در وضعیتی وخیم, بمراتب بدتراز هر زمانی قرار دارد، اپوزیسیون میلیونی ازنیروی کافی برای تغیرنظام فقاهتی به رژیمی سکولاردمکرات برخوردار است. اما بسهولت درشرف از دست دادن یک چنین موقعیتیست. باید متوجه بود که با این همه رفاه، آزادی وامنیت, درخارج ایران اپوزیسیون از مسئولیتی بس بزرگ برخوردار است. هدف نهائی ما تشکیل شورای رهبری ویک آلترناتیوشایسته, پرکار, ازخود گذشته ومتکی به رای واراده جمیع مردم ایران است که سکولاریسم ودمکراسی را مستقرکرده، آینده روشنی برای ایرانیان رقم بزند. دراینکه استبداد حاکم بر ایران وقانون اساسی واپسگرای رژیم سرکوبگرومتجاوزکارمذهبی فقط توسط مردم ودرداخل ایران برکنارخواهد شد, شکی نیست. اما نیروهای مبارزداخل کشور پنهانی وزیرزمینی فعالیت میکنند, نیازمبرم به حمایت نیروهای اپوزیسیون, فعالان وکنشگران سیاسی خارج ازایران داشته ودراین راستا برنامه های نیروهای اپوزیسیون وکنشگران سیاسی خارج ازایران اهمیت فوق العاده ای دارد. اپوزیسیون میلیونی با خود مهوری، خود شیفتگی، خود بزرگ بینی واختلافات بیمورد نباید کمالان مشغول درجازدن وبدور خود چرخیدن باشد. ازاینرو گردهم آمدن جمیع نیروی های سیاسی مخالف حکومت اسلامی خارج از کشوربرای همبستگی در عمل وحمایت از نیروهای مبارزداخل کشوربشدت ضروریست.

1 دیدگاه برای “نخستین جرعه از جام زهرنوش شد

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s